Επειδή το μάθημα στα κέντρα ξένων γλωσσών Ευρώπη πραγματοποιείται σε τάξεις που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για ευχάριστη και παραγωγική μάθηση!

 

Τα παιδιά αρχίζουν να γνωρίζουν συστηματικά την ξένη γλώσσα και την κουλτούρα της μέσα από:

Ειδικά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικίας τους

 

  • Σύγχρονη βιβλιογραφία

  • Συστηματική χρήση διαδραστικού πίνακα

  • Χρονοδιαγράμματα που επιτρέπουν επαναλήψεις

  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

KIRITTOPOULOS|Foreign Language School


Διεύθυνση:


Παναγιώτη Μάγειρα 8,

Παλαιά Φώκαια
19013 


Τel: 22.911 - 59.021
E-mail: info@folks.gr

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • YouTube Classic