Εκμάθηση ξένων γλωσσών

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αυξάνει τη παγκόσμια κατανόηση. 

 

Ζούμε σε μια εποχή που η πολυ - πολιτισμικότητα είναι πλέον γεγονός. Η παγκοσμιοποίηση, οι τηλεπικοινωνίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις ανάμεσα σε ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς που εκ πρώτης όψεως φαίνονται ασύμβατοι μεταξύ τους.

 

Η εκμάθηση μιας γλώσσας μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα τη νοοτροπία των ανθρώπων, τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου. Ο Ιταλός σκηνοθέτης Federico Fellini είπε κάποτε ότι: "Μια διαφορετική γλώσσα, είναι μια διαφορετική οπτική της ζωής". 

Επιπλέον, είναι ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία και την επιχειρηματική εξωστρέφεια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English 

 

English is a West Germanic language that was first spoken in early medieval England and is now a global lingua franca.

 

French

French is a Romance language, belonging to the Indo-European family. It descended from the spoken Latin language of the Roman Empire.

 

Spanish

 

Spanish also called Castilian is a Romance language that originated in the Castile region of Spain and today has 518 million speakers across the world.

 

Italian

 

Italian is a Romance language, the closest to Latin in terms of vocabulary. It is an official language in Italy, Switzerland, San Marino, Vatican City and Istria.

 

German

 

German is a West Germanic language that is mainly spoken in Central Europe. It is the most widely spoken and official language in Germany, Austria, Switzerland, South Tyrol, and Liechtenstein.

 

Swedish

 

Swedish is a North Germanic language, spoken natively by about 9 million people predominantly in Sweden and parts of Finland, where it has equal legal standing with Finnish.

 

Russian

 

Russian is an East Slavic language and an official language inRussia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and many minor or unrecognised territories.

 

KIRITTOPOULOS|Foreign Language School


Διεύθυνση:


Παναγιώτη Μάγειρα 8,

Παλαιά Φώκαια
19013 


Τel: 22.911 - 59.021
E-mail: info@folks.gr

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • YouTube Classic