Ο Σωκρατικός Όρκος του Εκπαιδευτικού

Ως δάσκαλος και παιδαγωγός αυτοδεσμεύομαι για κάθε παιδί:   

 

 • να προσέχω την ιδιαιτερότητά του και να την υπερασπίζομαι.          
   

 • να εγγυώμαι τη σωματική και ψυχική του ακεραιότητα.                         
   

 • να προσέχω τις συναισθηματικές του εξαρτήσεις και να το ακούω προσεκτικά.
   

 • να αναζητώ τη σύμφωνη γνώμη του για ό,τι κάνω για λογαριασμό του.
   

 • να ερμηνεύω την εξέλιξή του και να του δίνω την δυνατότητα να την αποδεχθεί.
   

 • να ενεργοποιήσω τις καταβολές του.
   

 • να το προστατέψω και να του συμπαρασταθώ να ξεπεράσει το φόβο, την ενοχή, την κακία, το ψέμα, την αμφιβολία, τη δυσπιστία....
   

 • να μην του δαμάσω την θέλησή του.
   

 • να του διδάξω την ώριμη χρήση της λογικής και την τέχνη της συνεννόησης και της κατανόησης.
   

 • να του δώσω την ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρίες από τον κόσμο της πραγματικότητας χωρίς να το υποτάξω σε αυτήν.
   

 • να του δώσω ένα όραμα για έναν καλύτερο κόσμο και την πεποίθηση ότι το όραμα είναι υλοποιήσιμο.
   

Αυτοδεσμεύομαι επίσης
 

 • να δείχνω με το παράδειγμά μου, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και οι αμφισβητήσεις και πώς να αξιοποιήσει τα χαρίσματά του.
   

 • να φροντίζω με τις δυνάμεις μου ώστε η ερχόμενη γενιά να βρει έναν κόσμο στον οποίο αξίζει να ζει.
   

 • να αιτιολογώ δημόσια τις πεποιθήσεις μου και τις πράξεις μου και να εκτίθεμαι σε κριτική.
   

 • να αντιστέκομαι στην πίεση της κοινής γνώμης, στα συντεχνιακά συμφέροντα και τις υπηρεσιακές εντολές όταν δυσχεραίνουν τις παραπάνω προθέσεις μου.
   

Επιβεβαιώνω τις παραπάνω δεσμεύσεις μου και είμαι πρόθυμος να κριθώ με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στον παρόντα όρκο.

KIRITTOPOULOS|Foreign Language School


Διεύθυνση:


Παναγιώτη Μάγειρα 8,

Παλαιά Φώκαια
19013 


Τel: 22.911 - 59.021
E-mail: info@folks.gr

 

Join us on:

 

 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • YouTube Classic